Det här är Vinterlund

Vinterlund är din guide till upplevelser i vintermörkret. Ett brett program av såväl välkända som nya arrangemang i centrala Lund, från första adventshelgen till alla hjärtans dag.

Här ryms allt från kultur- till sportevenemang, från julstök till spännande möten i Stortorgets nya vinterkupol. Andra upplagan av Vinterlund ägde rum mellan den 1 december 2017 och 14 februari 2018.

Ett samverkansprojekt

Vinterlund har kommit till som ett samverkansprojekt mellan Lunds kommun, Lund Citysamverkan och Lunds kultur- och föreningsliv. Kommunens roll är framför allt att samordna, stötta och marknadsföra olika händelser under perioden.

Syfte

Att göra Lunds stadskärna attraktivare genom att ta tillvara stadens rika kultur-, idrotts- och föreningsliv. Genom Vinterlund vill vi också stimulera till nya samarbeten som förmerar utbudet för Lundaborna.

Finansiering och ansvar

I juni 2016 fattade kommunfullmäktige beslut att bevilja budget för Vinterlund, men även Lunds Citysamverkan och Centrumlyftet är med och finansierar projektet som ska pågå i fyra år med start 2016.

Arrangemangsenheten på kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att driva projektet, i nära samarbete med tekniska förvaltningen, näringslivsenheten och Turistbyrån.

Nya arrangemang och projekt

Vinterlund har haft samverkansmedel att fördela till nya arrangemang och projekt. Fram till och med den 15 september 2017 kunde vem som helst kontakta oss med idéer kring arrangemang eller andra projekt de skulle vilja genomföra inom Vinterlund. För att få del av pengarna skulle följande kriterier vara uppfyllda:

Arrangemanget/aktiviteten…

… äger rum i de centrala delarna av Lund under perioden 1/12–14/2
… är av något större karaktär och bedöms attrahera en större publik, och/eller är nyskapande och originellt och kan hjälpa till att skapa uppmärksamhet kring Vinterlund.

Minst ett av följande kriterier skulle också uppfyllas:

Arrangemanget/aktiviteten…

… är frukten av ett nytt samarbete mellan parter som inte tidigare samarbetat
… har ett jul- och/eller vintertema
… har ett medmänsklighetstema
… tar särskild hänsyn till tillgänglighet för alla oavsett fysisk och psykisk förmåga
… främjar mångfald i det totala utbudet

De arrangemang och projekt som fått ta del av samverkansmedlet i år är bland annat:

 • Vinterland och Shrek – Pipedream production 
 • Kulturkalender – Teater Sagohuset
 • Allsång i Luciatid – Kulturskolan Lund
 • Lundaspelen – LUGI och EOS
 • ETER, en festival för experimentell musik – Mejeriet 
 • Lund berättar, en songwriterfestival – Ivar Sjögren/Visfestivalen
 • Afternoon Tea och Lund Big Band – PRO Lund och Lunds träffpunkter för seniorer
 • Nattorientering – Lunds Orienteringsklubb
 • Imagined Scenario for Headphones – Tim Bishop
 • Skidfestival  Ski team Skåne och Lugi skidor
 • Kyla – Månteatern och Kulturcentrum Skåne
 • Nikolauskonserter – LIMUS
 • Kärleksmanifestation i toner – Kärlekskören och vokalgruppen Andetag 
Lunds kommun

SKICKA BREV

Kultur & fritid, Vinterlund

Box 41

22100 Lund

BESÖK OSS

Kultur- och fritidsförvaltningen

Stora Södergatan 47

22123 Lund

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-88003377-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');